Προϊόντα
Μενού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛ.ΚΛΗΣΕΩΝ HMS-120

Σύστημα Διαχείρισης Τηλ.Κλήσεων HMS-120 (μέχρι 120 δωμάτια)
SKU: 01-08-0072
Σύστημα Διαχείρισης Τηλ.Κλήσεων HMS-120 (μέχρι 120 δωμάτια) DUAL F/O BRIDGE