Προϊόντα
Μενού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛ.ΚΛΗΣΕΩΝ HMS-300

Σύστημα Διαχείρισης Τηλ.Κλήσεων HMS-300 (μέχρι 300 δωμάτια)
SKU: 01-08-0074
Σύστημα Διαχείρισης Τηλ.Κλήσεων HMS-300 (μέχρι 300 δωμάτια) DUAL F/O BRIDGE