Προϊόντα
Μενού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛ.ΚΛΗΣΕΩΝ HMS-300 PLUS

Σύστημα Διαχείρισης Τηλ.Κλήσεων HMS-300 (απεριόριστα δωμάτια)
SKU: 01-08-0075
Σύστημα Διαχείρισης Τηλ.Κλήσεων HMS-300 plus (απεριόριστα δωμάτια) DUAL F/O BRIDGE